Användarvillkor

Följande villkor reglerar all användning av webbplatsen https://www.wowelo.com/ och allt innehåll, tjänster och produkter som är tillgängliga på eller via webbplatsen (sammantaget webbplatsen). Webbplatsen ägs och drivs av Wowelo ("Wowelo"). Webbplatsen erbjuds under förutsättning att du accepterar utan ändring av alla villkor och villkor som finns häri och alla andra operativa regler, policyer (inklusive, utan begränsning, Wowelos sekretesspolicy) och procedurer som kan publiceras från tid till annan på denna webbplats av Wowelo (sammantaget "avtalet").

Läs detta avtal noggrant innan du går in på eller använder webbplatsen. Genom att gå in på eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att bli bunden av villkoren i detta avtal. Om du inte godkänner alla villkor och villkor i detta avtal får du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa villkor anses vara ett erbjudande av Wowelo, är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa villkor. Webbplatsen är endast tillgänglig för personer som är minst 13 år gamla.

 1. Ditt https://www.wowelo.com/ konto och webbplats. Om du skapar en blogg/sajt på Webbplatsen är du ansvarig för att upprätthålla säkerheten för ditt konto och blogg, och du är fullt ansvarig för alla aktiviteter som sker under kontot och alla andra åtgärder som vidtas i samband med bloggen. Du får inte beskriva eller tilldela sökord till din blogg på ett vilseledande eller olagligt sätt, inklusive på ett sätt som är avsett att handla på andras namn eller rykte, och Wowelo kan ändra eller ta bort alla beskrivningar eller sökord som den anser vara olämpliga eller olagliga, eller annars sannolikt orsakar Wowelo ansvar. Du måste omedelbart meddela Wowelo om all obehörig användning av din blogg, ditt konto eller andra säkerhetsbrott. Wowelo kommer inte att hållas ansvarigt för några handlingar eller försummelser av dig, inklusive eventuella skador av något slag som uppstår som ett resultat av sådana handlingar eller underlåtenheter.
 2. Ansvar för bidragsgivare. Om du driver en blogg, kommenterar en blogg, lägger ut material till webbplatsen, lägger upp länkar på webbplatsen eller på annat sätt gör (eller tillåter någon tredje part att göra) material tillgängligt med hjälp av webbplatsen (sådant material, "innehåll" ), Du är helt ansvarig för innehållet i och eventuella skador som uppstår till följd av det Innehållet. Så är fallet oavsett om innehållet i fråga utgör text, grafik, en ljudfil eller datorprogramvara. Genom att göra innehåll tillgängligt godkänner du och garanterar att:
  • Nedladdning, kopiering och användning av innehållet kommer inte att kränka de ägarskyddade rättigheterna, inklusive, men inte begränsat till, upphovsrätt, patent, varumärke eller handelshemliga rättigheter hos någon tredje part.
  • Om din arbetsgivare har rättigheter till immateriella rättigheter du skapar har du antingen (i) fått tillstånd från din arbetsgivare att lägga in eller göra innehållet tillgängligt, inklusive men inte begränsat till någon programvara, eller (ii) Alla rättigheter i eller till innehållet
  • Du har fullgjort alla tredjepartslicenser som gäller innehållet och har gjort allt som krävs för att framgångsrikt kunna vidarebefordra till slutanvändarna alla nödvändiga villkor
  • Innehållet innehåller inte eller installerar virus, maskar, malware, trojanska hästar eller annat skadligt eller destruktivt innehåll.
  • Innehållet är inte spam, är inte maskin- eller slumpmässigt genererad och innehåller inte oetiskt eller oönskat kommersiellt innehåll som är utformat för att driva trafik till tredje parts webbplatser eller öka sökmotorns rankning på tredje parts webbplatser eller för att fortsätta olagliga handlingar (t.ex. Som phishing) eller vilseleda mottagare om källan till materialet (t.ex. spoofing);
  • Innehållet är inte pornografiskt, innehåller inga hot eller uppmuntrar våld mot enskilda personer eller enheter, och strider inte mot tredje parts privatliv eller reklamrättigheter.
  • Din blogg blir inte annonserad via oönskade elektroniska meddelanden som spam-länkar i nyhetsgrupper, e-postlistor, andra bloggar och webbplatser och liknande oönskade marknadsföringsmetoder.
  • din blogg är inte namngiven på ett sätt som vilseleder dina läsare att tro att du är en annan person eller ett företag. Till exempel är din bloggs URL eller namn inte namnet på en annan person än dig själv eller ett annat företag än din egen; och
  • du har, när det gäller Innehåll som innehåller datorkod, korrekt kategoriserat och/eller beskrivit typen, naturen, användningen och effekterna av materialet, oavsett om det begärts av Wowelo eller på annat sätt.

  Genom att skicka innehåll till Wowelo för inkludering på din webbplats ger du Wowelo en världsomspännande, royaltyfri och icke-exklusiv licens att reproducera, modifiera, anpassa och publicera innehållet enbart i syfte att visa, distribuera och marknadsföra din blogg . Om du tar bort innehåll kommer Wowelo att göra rimliga ansträngningar för att ta bort det från webbplatsen, men du är medveten om att cachelagring eller referenser till innehållet inte får göras omedelbart otillgängligt.

  Utan att begränsa någon av dessa representationer eller garantier har Wowelo rätten (men inte skyldigheten) att, efter Wowelos eget gottfinnande (i) vägra eller ta bort innehåll som enligt Wowelos rimliga åsikt bryter mot någon Wowelos policy eller på något sätt är skadligt. eller stötande, eller (ii) avsluta eller neka åtkomst till och användning av webbplatsen för någon individ eller enhet av någon anledning, efter Wowelos eget gottfinnande. Wowelo har ingen skyldighet att återbetala eventuella belopp som tidigare betalats.

 3. Betalning och förnyelse.
  • Allmänna villkor.
   Genom att välja en produkt eller tjänst samtycker du till att betala Wowelo de angivna engångs- och/eller månatliga eller årliga prenumerationsavgifterna (ytterligare betalningsvillkor kan inkluderas i annan kommunikation). Prenumerationsbetalningar kommer att debiteras med förskottsbetalning den dag du registrerar dig för en uppgradering och kommer att täcka användningen av den tjänsten under en månatlig eller årlig prenumerationsperiod enligt vad som anges. Betalningar återbetalas inte.
  • Automatisk förnyelse. 
   Om du inte meddelar Wowelo före utgången av den tillämpliga prenumerationsperioden att du vill säga upp en prenumeration, kommer din prenumeration automatiskt att förnyas och du ger oss tillstånd att ta ut den då gällande årliga eller månatliga prenumerationsavgiften för sådan prenumeration (liksom eventuella skatter) med något kreditkort eller annan betalningsmekanism som vi har registrerat åt dig. Uppgraderingar kan avbrytas när som helst genom att skicka in din begäran skriftligen till Wowelo.
 4. Tjänster.
  • avgifter; Betalning. Genom att registrera dig för ett tjänstekonto samtycker du till att betala Wowelo tillämpliga installationsavgifter och återkommande avgifter. Tillämpliga avgifter kommer att faktureras från och med den dag då dina tjänster etableras och innan du använder sådana tjänster. Wowelo förbehåller sig rätten att ändra betalningsvillkoren och avgifterna trettio (30) dagar före skriftligt meddelande till dig. Tjänsterna kan sägas upp av dig när som helst med trettio (30) dagars skriftligt varsel till Wowelo.
  • Stöd. Om din tjänst inkluderar tillgång till prioriterad e-postsupport. "E-postsupport" betyder möjligheten att göra förfrågningar om teknisk support via e-post när som helst (med rimliga ansträngningar från Wowelo för att svara inom en arbetsdag) angående användningen av VIP-tjänsterna. "Prioritet" innebär att support prioriteras framför support för användare av standarden eller gratistjänsterna https://www.wowelo.com/. All support kommer att tillhandahållas i enlighet med Wowelos standardtjänster, rutiner och policyer.
 5. Ansvar för webbplatsbesökare. Wowelo har inte granskat, och kan inte granska, allt material, inklusive datorprogramvara, som lagts upp på webbplatsen och kan därför inte ansvara för det materialets innehåll, användning eller effekter. Genom att driva webbplatsen representerar eller antyder Wowelo inte att det stöder materialet som publicerats där, eller att det anser att sådant material är korrekt, användbart eller icke-skadligt. Du ansvarar för att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och dina datorsystem från virus, maskar, trojanska hästar och annat skadligt eller destruktivt innehåll. Webbplatsen kan innehålla innehåll som är stötande, oanständigt eller på annat sätt stötande, såväl som innehåll som innehåller tekniska felaktigheter, typografiska fel och andra fel. Webbplatsen kan också innehålla material som bryter mot integritets- eller publicitetsrättigheterna, eller gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter och andra äganderätter, eller vars nedladdning, kopiering eller användning är föremål för ytterligare villkor, angivna eller ouppgivna. Wowelo frånsäger sig allt ansvar för all skada som uppstår från besökarnas användning av webbplatsen, eller från någon nedladdning från dessa besökare av innehåll som publicerats där.
 6. Innehåll Skickat på andra webbplatser. Vi har inte granskat, och kan inte granska, allt material, inklusive datorprogramvara, som gjorts tillgängligt via de webbplatser och webbsidor som https://www.wowelo.com/ länkar till och som länkar till https://www.wowelo. .com/. Wowelo har ingen kontroll över dessa webbplatser och webbsidor som inte kommer från Wowelo och ansvarar inte för deras innehåll eller användning. Genom att länka till en webbplats eller webbsida som inte kommer från Wowelo, representerar eller antyder Wowelo inte att den stöder en sådan webbplats eller webbsida. Du ansvarar för att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och dina datorsystem från virus, maskar, trojanska hästar och annat skadligt eller destruktivt innehåll. Wowelo frånsäger sig allt ansvar för all skada som uppstår till följd av din användning av webbplatser och webbsidor som inte kommer från Wowelo.
 7. Upphovsrättsintrång och DMCA-policy. Eftersom Wowelo ber andra att respektera dess immateriella rättigheter, respekterar den andras immateriella rättigheter. Om du anser att material som finns på eller länkas till av https://www.wowelo.com/ bryter mot din upphovsrätt, uppmanas du att meddela Wowelo i enlighet med Wowelos Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) policy. Wowelo kommer att svara på alla sådana meddelanden, inklusive efter behov eller lämpligt genom att ta bort det intrångsmaterial eller inaktivera alla länkar till det intrångsmaterial. Wowelo kommer att avsluta en besökares åtkomst till och användning av webbplatsen om besökaren under lämpliga omständigheter är fast besluten att göra en upprepad intrång i upphovsrätten eller andra immateriella rättigheter som tillhör Wowelo eller andra. I fallet med en sådan uppsägning har Wowelo ingen skyldighet att återbetala eventuella belopp som tidigare betalats till Wowelo.
 8. Immateriell äganderätt. Detta avtal överför inte från Wowelo till dig någon Wowelo eller tredje parts immateriella rättigheter, och alla rättigheter, äganderätt och intressen i och till sådan egendom kommer att förbli (mellan parterna) enbart hos Wowelo. Wowelo, https://www.wowelo.com/, https://www.wowelo.com/-logotypen och alla andra varumärken, servicemärken, grafik och logotyper som används i samband med https://www.wowelo.com / eller webbplatsen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Woweloor Wowelos licensgivare. Andra varumärken, tjänstemärken, grafik och logotyper som används i samband med webbplatsen kan vara varumärken som tillhör andra tredje parter. Din användning av webbplatsen ger dig ingen rätt eller licens att reproducera eller på annat sätt använda varumärken från Wowelo eller tredje part.
 9. Reklam. Wowelo förbehåller sig rätten att visa annonser på din blogg om du inte har köpt ett annonsfritt konto.
 10. Erkännande. Wowelo förbehåller sig rätten att visa attributionslänkar som "Blogg på https://www.wowelo.com/", temaförfattare och teckensnittstillskrivning i din bloggs sidfot eller verktygsfält.
 11. Partner Products. Genom att aktivera en partnerprodukt (t.ex. tema) från en av våra partners, godkänner du partnerns användarvillkor. Du kan när som helst välja bort deras användarvillkor genom att avaktivera partnerprodukten.
 12. Domännamn. Om du registrerar ett domännamn, använder eller överför ett tidigare registrerat domännamn, bekräftar du och godkänner att användning av domännamnet också är föremål för Internet Corporation för tilldelade namn och nummer (“ICANN”), inklusive deras Registreringsrättigheter och ansvar.
 13. Förändringar. Wowelo förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande modifiera eller ersätta någon del av detta avtal. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera detta avtal för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter publicering av eventuella ändringar i detta avtal innebär att du accepterar dessa ändringar. Wowelo kan även i framtiden erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive lanseringen av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster ska omfattas av villkoren i detta avtal. 
 14. Uppsägning. Wowelo kan avsluta din åtkomst till hela eller någon del av webbplatsen när som helst, med eller utan orsak, med eller utan förvarning, med omedelbar verkan. Om du vill säga upp detta avtal eller ditt https://www.wowelo.com/-konto (om du har ett), kan du helt enkelt sluta använda webbplatsen. Oavsett det föregående, om du har ett konto för betaltjänster, kan ett sådant konto endast avslutas av Wowelo om du väsentligt bryter mot detta avtal och inte lyckas åtgärda ett sådant brott inom trettio (30) dagar från Wowelos meddelande till dig om detta; förutsatt att Wowelo kan avsluta webbplatsen omedelbart som en del av en allmän avstängning av vår tjänst. Alla bestämmelser i detta avtal som till sin natur bör överleva uppsägning ska överleva uppsägning, inklusive, utan begränsning, ägandebestämmelser, garantifriskrivningar, gottgörelse och ansvarsbegränsningar. 
 15. Garantifriskrivning. Webbplatsen tillhandahålls "i befintligt skick". Wowelo och dess leverantörer och licensgivare frånsäger sig härmed alla garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, utan begränsning, garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke-intrång. Varken Wowelo eller dess leverantörer och licensgivare lämnar någon garanti för att webbplatsen kommer att vara felfri eller att åtkomsten till den kommer att vara kontinuerlig eller oavbruten. Du förstår att du laddar ner från, eller på annat sätt skaffar innehåll eller tjänster via, webbplatsen på eget gottfinnande och risk.
 16. Ansvarsbegränsning. Wowelo, eller dess leverantörer eller licensgivare, kommer under inga omständigheter att hållas ansvariga med avseende på något ämne i detta avtal enligt något kontrakt, försumlighet, strikt ansvar eller annan juridisk eller rättvis teori för: (i) några speciella, oförutsedda skador eller följdskador; (ii) Kostnaden för upphandling av ersättningsprodukter eller tjänster; (iii) för avbrott i användning eller förlust eller korruption av data; eller (iv) för eventuella belopp som överstiger de avgifter som du betalat till Wowelo enligt detta avtal under tolv (12) månader före åtgärdsorsaken. Wowelo har inget ansvar för fel eller förseningar på grund av saker utanför deras rimliga kontroll. Ovanstående ska inte gälla i den utsträckning som är förbjuden enligt tillämplig lag.
 17. Allmän representation och garanti. Du representerar och garanterar att (i) din användning av webbplatsen kommer att ske i strikt överensstämmelse med Wowelos sekretesspolicy, med detta avtal och med alla tillämpliga lagar och förordningar (inklusive men inte begränsat till lokala lagar eller förordningar i ditt land, stat, stad , eller annat statligt område, angående onlinebeteende och acceptabelt innehåll, och inklusive alla tillämpliga lagar angående överföring av teknisk data som exporteras från USA eller det land där du bor) och (ii) din användning av webbplatsen inte kommer att bryta mot eller missbruka någon tredje parts immateriella rättigheter.
 18. Skadeersättning. Du samtycker till att gottgöra och hålla Wowelo, dess entreprenörer och dess licensgivare, och deras respektive direktörer, tjänstemän, anställda och agenter skadeslösa från och mot alla anspråk och utgifter, inklusive advokatarvoden, som uppstår till följd av din användning av webbplatsen, inklusive men inte begränsat till ditt brott mot detta avtal.
 19. Diverse. Detta avtal utgör hela avtalet mellan Wowelo och dig angående ämnet för detta, och de får endast ändras genom ett skriftligt tillägg undertecknat av en auktoriserad chef för Wowelo, eller genom att Wowelo publicerar en reviderad version. Förutom i den utsträckning tillämplig lag, om någon, anger annat, kommer detta avtal, all åtkomst till eller användning av webbplatsen att styras av lagarna i delstaten Kalifornien, USA, exklusive dess lagkonfliktbestämmelser, och rätt plats för alla tvister som uppstår ur eller relaterade till något av detsamma kommer att vara de statliga och federala domstolarna i San Francisco County, Kalifornien. Med undantag för anspråk på föreläggande eller skälig lättnad eller anspråk angående immateriella rättigheter (som kan väckas i vilken behörig domstol som helst utan att en borgenanmälan görs), ska alla tvister som uppstår under detta avtal slutgiltigt avgöras i enlighet med de omfattande skiljedomsreglerna i Judicial Arbitration and Mediation Service, Inc. (”JAMS”) av tre skiljemän som utsetts i enlighet med sådana regler. Skiljeförfarandet ska äga rum i San Francisco County, Kalifornien, på engelska och skiljedomens beslut kan verkställas i vilken domstol som helst. Den rådande parten i varje åtgärd eller förfarande för att verkställa detta avtal ska ha rätt till kostnader och advokatarvoden. Om någon del av detta avtal anses ogiltig eller omöjlig att verkställa, kommer den delen att tolkas för att återspegla parternas ursprungliga avsikt, och de återstående delarna kommer att förbli i full kraft och verkan. Ett avstående från endera parten av något villkor eller villkor i detta avtal eller något brott därav, i något fall, kommer inte att avsäga sig sådana villkor eller något efterföljande brott mot dem. Du kan överlåta dina rättigheter enligt detta avtal till vilken part som helst som samtycker till, och samtycker till att vara bunden av, dess villkor; Wowelo kan överlåta sina rättigheter enligt detta avtal utan villkor. Detta avtal kommer att vara bindande för och kommer att vara till förmån för parterna, deras efterträdare och tillåtna överlåtare.